NBC Van Roemburg & Partners biedt een compleet pakket financiële dienstverlening voor het mkb. In het overzicht vindt u een beknopte beschrijving van de mogelijkheden. Voor uitgebreide informatie neemt u contact op met onze adviseurs.

Accountancy

Accountancy verbetert uw interne financiële controle. Periodieke rapportages, jaarrekeningen en de certificering ervan ondersteunen een transparant beleid en leggen aan derden hiervan verantwoording af.

Vanzelfsprekend kijken wij daarbij naar alle bedrijfsonderdelen. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij nieuwe ontwikkelingen? Is support gewenst bij het samenstellen, beoordelen en controleren van uw jaarrekening en bijbehorende financiële verantwoording?

Ook verzorgen wij voor u rentabiliteitsonderzoeken, zetten budgetterings- en kostprijss