Overheid plaatst DGA’s voor dilemma: wel of niet dividend uitkeren in 2019?

Minister Hoekstra van Financiën heeft een tijdje terug beloofd dat het wetsvoorstel ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’ dit jaar nog zou worden ingediend. Zo staat de voorgestelde “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” vermeld in het overzicht van lopende wetsvoorstellen van het Ministerie van Financiën van 7 november 2019.

Vanaf 2020 stijgt het inkomstenbelastingtarief over dividenduitkeringen in box 2 namelijk naar 26,25% en vanaf 2021 zelfs naar 26,9%. In beginsel lijkt het dus voordelig om nog in 2019 dividend uit te keren, maar dit hangt af van het te behalen rendement op de belastingclaim over dit dividend indien de DGA ervoor zou kiezen om dit dividend niet uit te keren. Als echter duidelijk zou zijn dat de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap door gaat en de DGA heeft een lening (anders dan voor de eigen woning) uit staan bij de eigen BV die hoger ligt dan € 500.000, dan is het in beginsel verstandig om in ieder geval het deel van de lening boven die € 500.000 af te lossen met een dividenduitkering in 2019 (tegen 25% inkomstenbelasting).

Naar nu blijkt zal het Ministerie in maart 2020 pas met nieuws komen inzake de wet ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’. Dit betekent dat DGA’s voor een dilemma staan: wel of niet dividend uitkeren in 2019?

Let deze maand dus extra op de rekening-courant schuld aan de eigen BV. Probeer waar nodig en waar mogelijk deze voor het einde van het jaar recht te trekken. Niet alleen omdat er wetgeving inzake excessief lenen aankomt, maar ook omdat de Belastingdienst heeft aangekondigd in 2020 (bij behandeling van de aangiften 2019) extra aandacht geeft aan onzakelijke rekeningcourantverhoudingen. In het onlangs gepubliceerde Jaarplan van de Belastingdienst staat vermeld: ‘Zo zullen we in 2020 extra aandacht besteden aan het onzakelijk gebruik van de rekeningcourant door de directeur-groot-aandeelhouder van een BV; dat doen we vanwege het fiscale en maatschappelijke belang van deze problematiek en de politieke aandacht voor dit onderwerp in de aanloop naar het wetsvoorstel over ‘excessief lenen’. Aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting van respectievelijk BV en directeur-groot-aandeelhouder worden hierbij in onderlinge samenhang beoordeeld.’

Wacht dus niet langer met deze beslissing! Uiteraard ben ik je hierbij graag van dienst.

Niels Plat
T: 0299-657060
E: info@nbcvanroemburg.nl