Lees hierover meer in onze e-tip:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Financiële ondersteuning vanwege het corona-virus.